Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng "An toàn Covid-19"

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn có nhận được công văn hỏa tốc số 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID 19 đối với các phương tiện vận tải hành khách và Công văn số 509/SGTVT-VTĐB ngày 18/01/2021 của Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăn cường công tác phòng, chống dịch COVID 19.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn kính thông báo đến các đơn vị vận tải, hành khách đến bến xe được biết về thực hiện cài đặt ứng dụng "An toàn Covid 19" và trang website www.antoancovid.vn.

Chi tiết về hướng dẫn cài đặt ứng dụng:

TIN LIÊN QUAN

Rating: