Tuyến liên tỉnh

 

Bảng tuyến xe liên tỉnh hoạt động tại Bến Xe An Sương
STT Tuyến xe

Đơn vị

vận tải

Cự ly 

(Km)

Giờ khởi hành

Giá vé

(VNĐ)

Số điện thoại Hành trình
1 TP.HCM - Tây Ninh            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Tây Ninh Cty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh 90 5h20, 5h40, 6h00, 6h20, 6h40, 7h00, 7h20, 7h40, 8h00, 8h30, 9h00, 9h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30 55.000 066.3797979 – 066.3777777 Bến xe Tây Ninh - Đường Trưng Nữ Vương - Đường 30/4 - Đường Lạc Long Quân - Đường CMT8 - Cửa Hoà Viện - ĐT 781 - Đường Bàu Năng - Bàu Cóp - ĐT 874 - ĐT 782 - QL 22B - Bến xe An Sương và ngược lại. 
84 5h00 -> 20h30 ( 5 phút/chuyến ) 55.000 066.3797979 – 066.3777777 Bến xe Tây Ninh - Đường Trưng Nữ Vương - Đường 30/4 - Đường Lạc Long Quân - Đường Phạm Văn Đồng - Đường Phạm Hùng - QL 22B - QL 22A - Bến xe An Sương và ngược lại. 
HTX XKLT DL&DV Thống Nhất 84

4h05,5h40,6h20,6h40,7h00,7h20,

7h40,8h00,8h20,8h40,9h00,9h15

,9h30,9h45,10h00,10h15,10h30,

10h45,11h00

Xe 25c 33.000
Xe 16c 40.000
08.9505171 Lươt đi:Bến xe An Sương - QL 22 - đường phạm hùng - bến hòa thành - đường phạm văn đồng - QL 22 - đường trưng nữ vương - Bến xe Tây Ninh. 
Lượt về: Bến xe Tây Ninh - đường trưng nữ vương - đường 30/04 - QL 22 - Bến xe An Sương.
HTX  Vận tải Bình Minh 84 Tài1:11h15
tiếp theo 15 phút/tài đến 18 giờ
40.000 0663825613 Lượt đi: Bến xe Tây Ninh - đường trưng Nữ Vương - Đường 30/4  - QL 22B - QL22A - Bến xe An Sương
lượt về: Bến xe An Sương - QL 22A - QL 22b - đường phạm hùng - đường phạm văn đồng - đường lạc long quân - đường 30/4 - đường trưng nữ vương - Bến xe Tây Ninh.
HTX Đoàn Kết 84 Tài1:11h30
tiếp theo 15 phút/tài đến 18 giờ
41.000 066 3831647 – 066 3648285 Lượt đi: Bến xe Tây Ninh - Đường Trưng Nữ Vương - Đường 30/4  -  QL22B - QL22A - Bến xe An Sương.
Lượt về : Bến xe An Sương - QL 22A - QL 22B - Đường Phạm Hùng - Đường Phạm Văn Đồng  - Đường Lạc Long Quân - Đường 30/4 - Đường Trưng Nữ Vương - Bến xe Tây Ninh
Cty Cổ phần VT & BX khách Tây Ninh 84  11h00 đến 20h00 45.000 066.3825222 Lượt đi: Bến xe Tây Ninh-đường 30/4-QL 22-Bến xe An sương.
Lượt về: Bến xe An Sương-QL 2-đường phạm hùng-đường phạm văn đồng-đường lạc long quân-đường 30/04-Bến xe Tây Ninh.
2 Bến xe An Sương - Bến xe Tân Biên HTH Vận tải HK-HH Đường bộ Tân Biên 130 9h45.10h30,14h00 50.000 066 3874216 Hành trình 1 : Bến xe Tân Biên - QL 22B - Ngã tư Bình Minh - ĐT 798(Đường Trần Văn Trà) - ĐT 785 - ĐT 790 - ĐT 799 - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 - QL 22A - Bến xe An Sương và ngược lại
Hành trình 2 : ĐT 795 - Ngã tư Cây Cầy - ĐT 793 - Ngã tư Bourbon - Đường Bourbon - Ngã tư Bàu cỏ - Bàu Vuông Bờ Hồ - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 - QL 22A - Bến xe An Sương và ngược lại
Cty TNHH MTV  Đồng Phước Tây Ninh  130 5h45, 6h05, 6h25, 6h45, 7h05, 7h25, 7h45, 8h00, 8h15, 8h30, 8h50, 9h10, 9h25, 9h40, 9h55, 10h15, 10h35, 10h50, 11h05, 11h20, 11h35, 11h50, 12h05, 12h20, 12h40, 12h55, 13h10, 13h20, 13h35, 13h55, 14h10, 14h25, 14h40, 14h55, 15h15, 15h35, 15h55, 16h05, 16h20, 16h35, 16h50, 17h05, 17h25, 17h40, 18h05, 18h20, 18h40, 18h55, 19h15, 19h25 55.000 066.3797979 – 066.3777777 Bến xe Tân Biên - QL 22B - Đường Tua Hai - Đường Trương Quyền - Đường Trưng Nữ Vương - Đường 30/4 - QL 22B - QL 22  - Bến xe An Sương và ngược lại
Cty TNHH MTV  Nguyễn Khuê 130 5h30, 6h40, 7h55, 9h05, 9h35, 10h10, 10h45, 11h15, 12h35, 13h40, 14h30, 15h30, 16h10, 16h55, 17h30, 18h00, 18h30. 55.000 0907025026 Bến xe Tân Biên - QL 22B - đường tua hai - đường trương quyền - đường trưng nữ vương - đường 30/4 - QL 22B - QL 22 - củ chi - Bến xe An Sương và ngược lại
3 Bến xe An Sương - Bến xe Tân Châu HTX  Vận tải Bình Minh
 
135 10h50; 11h30; 12h10 48.000 0663825613 Bến xe Tân Châu - ĐT 785 - Ngã 3 Lâm Vồ - ĐT 790 - ĐT 799 - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 - QL 22A - Bến xe An Sương và ngược lại.
CTY TNHH TM DV Thùy Linh. 125 10h30, 12h15, 16h30, 17h30, 18h00 55.000 0663739101 Bến xe Tân Châu - ĐT 785 -Ngã Ba Lâm Vồ - ĐT 790 - ĐT 799 - Cửa Hoà Viện - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 - QL 22A - Bến xe An Sương và ngược lại.
Cty TNHH TM DV xe khách Quốc Dũng 125 5h35, 6h00, 6h30, 6h55, 7h25, 7h55, 8h30, 9h05, 9h30, 10h00, 10h25, 10h55, 11h15, 11h45, 12h30, 12h45, 13h05, 13h25, 14h05, 14h15, 14h25, 14h45, 14h55, 15h05, 15h25, 15h35, 15h45, 16h00, 16h15, 16h45, 17h00, 17h15, 17h45, 18h15, 18h30 60.000 066.3852852-0919859789 Bến xe Tân Châu - ĐT 785 - ĐT 790 - ĐT 799 - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 - QL 22A - Bến xe An Sương và ngược lại.
CTY TNHH TM VT Minh Thùy Linh. 125 5h00, 5h30, 5h50, 6h05, 6h15, 6h40, 7h10, 7h40, 8h05, 8h25, 8h35, 8h55, 9h20, 9h45, 10h10, 10h15, 10h35, 10h45, 11h10, 11h35, 12h05, 12h35, 13h10, 13h35, 13h45, 13h50, 14h00, 14h10, 14h20, 14h35, 15h00, 15h20, 15h40, 16h05, 16h25, 16h40, 16h55, 17h20, 17h35, 17h50, 18h10, 18h35, 19h00, 19h30 60.000 0663.732.777     Bến xe Tân Châu - ĐT 785 - Ngã ba Lâm Vồ - ĐT 790 - ĐT 799 - Cửa Hòa Viện - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 - QL 22A -Bến xe An Sương và ngược lại.
Chi nhánh CTY TNHH TM VT Minh Thùy Linh. 125 12h40, 14h40 50.000 0918555819 Bến xe Tân Châu-ĐT 785-ngã 3 Lâm Vồ-đường tỉnh 790-đường tỉnh 799-đường tỉnh 781-đường tỉnh 784- đường tỉnh 782-QL22A-Bến xe An Sương và ngược lại
4 Bến xe An Sương - Bến xe Châu Thành DNTN Châu Thành 95 11h30 40.000 066.3783285 Bến xe Châu Thành - ĐT 781 - Đường Trương Quyền - Đường Trưng Nữ Vương - Đường 30/4 -  QL 22B- QL 22A - Bến xe An Sương và ngược lại
Cty TNHH Trần Kim Ngân Quốc Dũng 100
5h40, 6h20, 7h00, 7h40, 8h00, 9h00, 9h40, 10h00, 10h20, 11h00, 12h00, 12h40, 13h40, 14h20, 15h00, 16h00, 16h20, 17h00, 18h00, 18h40
55.000 066.3772266 - 0908131311 Bến xe Châu Thành - ĐT 781 - Đường Trương Quyền - Đường Trưng Nữ Vương - Đường 30/4 - CMT8 - Lý Thường Kiệt - Phạm Hùng - QL 22 - Bến xe An Sương và ngược lại
5 Bến xe An Sương - Bến xe Phước Vinh DNTN Sơn Ca 84 8h20 42.000 0663786588 Lượt đi: BX tây ninh-đường trưng nữ vương-đường 30/4-QL22B-QL22A-bến xe An Sương.
Lượt về: BX an sương-QL22A-QL22B-đường phạm hùng-đường phạm văn đồng-đường lạc long quân-đường 30/4-đường trưng nữ vương-BX Tây Ninh
6 Bến xe An Sương - Bến xe Bến Cầu HTX  Vận tải Bình Minh 65 9h30 32.000 0663825613 Bến cầu-đường tỉnh 786-phước chỉ-bình thạnh-phước lưu-ngà ba An thạnh-đường xuyên Á-QL 22-bến xe An Sương và ngược lại.
7 Bến xe An Sương - Bến xe Dương Minh Châu HTX  Vận tải Bình Minh 112 12h00, 13h00 44.000 0663825613 Hành trình 1: Bến xe Dương Minh Châu - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 - QL 22A - Bến xe An Sương và ngược lại.
Hành trình 2 : Bến xe Dương Minh Châu - Phước Minh - Ngã ba Đất sét - ĐT 784 - ĐT 782 - QL 22A - Bến xe An Sương và ngược lại.
Cty TNHH MTV  Đồng Phước Tây Ninh  90 7h30, 8h00, 8h30, 9h00, 9h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h15, 12h30, 13h15, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 55.000 066.3797979 – 066.3777777 Bến xe Dương Minh Châu - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 - QL 22A - Bến xe An Sương và ngược lại.
2 TPHCM - Ninh Thuận            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Ninh Thuận HTX VT ô tô Phan Rang 380  6h15 110.000 0683822602 Bến xe Ninh Thuận - đường trần phú - QL 1A - Bến xe An Sương và ngược lại.
3 TP.HCM - Đắk Lắk            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Krông Năng HTX VT Cơ Giới Krông Năng 420 18h20 Giường 230.000
Ghế 190.000
0500.3675653 Bến xe Krông Năng-QL29-QL14-ĐT741-Đt742-QL13-QL1-QL22-Bến Xe An Sương và ngược lại. 
HTX xe DL & VT Thiên Phúc 420 17h30    38622727 Bến xe An Sương - QL 22 - QL 1 - QL 13 - Đường tỉnh 741 - QL14 - Đườn g tỉnh 694 - Bến xe Krông Năng và ngược lại.
2 Bến xe An Sương - Bến xe Quảng Phú Cty TNHH vận tải & quản lý bến xe Quảng Phú 380  7h45, 19h45 230.000 05003.815.815 Bến xe Quảng Phú - TL 8 - QL 14 - ĐT 741 - QL 13 - QL 1 - QL 22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
3 Bến xe An Sương - Bến xe PN Buôn Ma Thuột HTX XKLT DL&DV Thống Nhất 367 19h30 189.000 08.9505171  Bến xe An Sương - QL22 - QL1 - QL13 - Đường tỉnh 741 - QL14 -  Bến xe Phía Nam Buôn Ma Thuột và ngược lại
Công ty TNHH VT ô tô và Du lịch Thái Hồng Sơn   17h00 220.000 0500.3844914 - 0935443663 Bến xe Phía Nam Buôn Ma Thuột - QL14 - D9T741 - QL13 - QL1A - QL22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
4 Bến xe An Sương - Bến xe Phước An HTX XKLT DL&DV Thống Nhất 395 19h00 195.000 08.9505171  Bến xe An Sương - QL22 - QL1 - QL13 - Đường tỉnh 741 - QL14 - QL26 - Bến xe Phước An và ngược lại
4 TP.HCM - Bình Định            
1 Bến xe An Sương - Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn Cty TNHH TM VT Trường Thịnh 649 18h15    056.3741024 - 0982741024 Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn - QL1D - QL1 - Bến xe An Sương và ngược lại.
5 TP.HCM - Huế            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Phía Nam Cty TNHH Phương Ty 1070  6h00  450.000 (84-54) 3524726 - 2240040 Bến xe phía nam (Thừa Thiên Huế) - QL1A - Bến xe An Sương và ngươc lại.
2 Bến xe An Sương - Bến xe Quảng Điền Cty TNHH TM DV VC Du lịch Xuân Thảo 1100 6h00   0909614141 - 0903111386 Bến xe An Sương - QL 22 - QL 1 - Đường tránh Huế - QL 1 - Đường tỉnh 11 - Đường Nguyễn Vịnh - Bến xe Quảng Điền và ngược lại.
Cty TNHH TM VT Minh Phương 1100 7h00 550.000 0903199332-0902819171  Bến xe An Sương - QL 22 - QL 1 - Đường tránh Huế - QL 1 - Đường tỉnh 11 - Đường Nguyễn Vịnh - Bến xe Quảng Điền và ngược lại.
6 TP.HCM - Quảng Trị            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Đông Hà Cty TNHH MTV Ngọc Hiệp 1200 5h30  720.000 0905999162 Bến xe Đông Hà - QL1 - Bến xe An Sương và ngược lại. 
HTX vận tải số I Hải Lăng 1200 5h30  620.000 0533.873241-0979754799 Bến xe Đông Hà - QL1 - Bến xe An Sương và ngược lại. 
HTX VT ôtô Đông Hà 1200  5h00  550.000 053 852240  Bến xe Đông Hà - QL1 - Đường tránh TP Huế - QL1 - Hầm Hải Vân - QL1 - Bến xe An Sương và ngược lại. 
HTX xe DL & VT Thiên Phúc 1150  4h00  500.000 38622727  Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - Bến xe Đông Hà và ngược lại
2 Bến xe An Sương - Bến xe thị xã Quảng Trị HTX xe DL & VT Thiên Phúc 1150  4h00  500.000 38622727  Bến xe An Sương - Quốc lộ 22 - Quốc lộ 1 - Bến xe thị xã Quảng Trị và ngược lại
7 TP.HCM - Quảng Nam            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Đại Lộc  CTY TNHH DVVT & KDTH  950  12h30, 14h30 380.000 0510.3765765 - 0510.747777 Bến xe Đại Lộc - tỉnh lộ 609-QL 1a -Bình Định-Nha Trang- Bến xe An Sương và ngược lại. 
CTY TNHH TM & VT Trung Trần Hoà 950 11h00  400.000 05103.747767 - 0919534495 Bến xe khách Đại Lộc - Tỉnh lộ 609 - Quốc lộ 1A - Bến xe An Sương và ngược lại.
Cty Cp Bích Nga 990 8h30, 9h30  380.000 0510.3865243 Bến xe Đại Lộc- tỉnh lộ 609 - quốc lộ 1A - Bến xe An Sương và ngược lại
Cty TNHH MTV VT & DVDL Minh Nhật 950 8h00  362.000 0983846339-0908121577  Bến xe khách Đại Lộc - Tỉnh lộ 609 - Quốc lộ 1A - Quôc lộ 22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
HTX GTVT Đại Lộc 950 9h00  340.000 05103865242 - 0914777844 Bến xe Đại Lộc - tỉnh lộ 609 - quốc lộ 1A - quốc lộ 22 - Bến xe An Sương và ngược lại
8 TP.HCM - Nam Định            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Hải Hậu HTX vận tải Hoà Bình 1700  7h30  650.000 03503846677 - 0912287837 Bến xe Hải Hậu - QL 21 - QL 10 - QL 1A - QL 22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
5h00 
8h00
CTY CP Trường Duy 1700  6h00 600.000 0350.3829999 – 0975066999 Bến xe khách huyện Hải Hậu - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - QL1A - Bến xe An Sương và ngược lại. 
CTY CP 27-7 Hải Hậu 1700 7h00  600.000 03503 877222 – 0912857767 Bến xe khách huyện Hải Hậu - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - QL1A - QL55 - QL51 - QL1A - QL22 - Bến xe An Sương và ngược lại
2 Bến xe An Sương - Bến xe Xuân Trường CTY CP TM & VT Tấn Hưng 1710 7h00  730.000 03503 753779 – 0913504192 Bến xe khách Xuân Trường - TL489 - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - QL1A - Bến xe An Sương và ngược lại.
3 Bến xe An Sương - Bến xe Trực Ninh HTX vận tải Hoà Bình 1780 14h00 các ngày  650.000 03503846677 - 0912287837 Bến xe khách trung tâm huyện Trực Ninh - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - QL10 - QL1A - Bến xe An Sương và ngược lại.
9 TP.HCM - Bắc Ninh            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Bắc Ninh Htx XK Trung Nam 1820  
3h00 
Giường 769.000
Ghế 532.000
08.38993631 Bến xe An Sương - QL1 -  TP Vinh - Yên Lý - QL 48 - thịnh mỹ - thái hòa - đường HCM - xuân mai - hòa lạc - đại lộ thăng long - đường khuất duy tiến - đường nguyễn xiển - cầu vượt vành đai III - cầu thanh trì - QL1A mới - Bến xe  Bắc Ninh và ngược lại
Cty Vận tải Thành Trung (TNHH) 1820 6h00, 8h00  Giường 720.000
Ghế 430.000
0241820688 Bến xe Bắc Ninh - QL1 - Đường Vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long - Hòa Lạc - Xuân Mai - Đường Hồ Chí Minh - QL48 - Yên Lý - TP Vinh - QL1 - QL22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
10 TP.HCM - Quảng Ngãi            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Quảng Ngãi Cty TNHH MTV DV VT Tuấn Tú 850 10h00,
 10h30, 11h00 
Giường 340.000
Ghế 300.000
0916616099 Bến xe Quảng Ngãi - QL 1 - QL 22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
Cty CP Bình Tâm 850 9h30, 13h30 Giường 350.000
Ghế 300.000
055.3830547-3831389 Bến xe Quảng Ngãi - QL 1 - QL 22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
Cty TNHH Xe Khách Miền Trung 850 7h00, 7h30 350.000 055.3835447 Bến xe Quảng Ngãi - QL 1 - QL 22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
2 Bến xe An Sương - Bến xe Chín Nghĩa Cty TNHH Chín Nghĩa 850 12h30 Giường 360.000
Ghế 260.000
055.3836736 - 0975837777 Bến xe Chín Nghĩa - QL 1 - QL 22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
3 Bến xe An Sương - Bến xe Bình Sơn Cty TNHH MTV TM&DV VT CLC Việt Thắng 870 9h00, 12h00 350.000 982970450 - 0919970450 Bến xe Bình Sơn - QL 1 - QL 22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
DNTN Vận tải Ba Tín 870 14h00 340.000 0972379567 - 0914777844 Bến xe Bình Sơn - QL 1 - QL 22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
11 TP.HCM - Đà Nẵng            
1 Bến xe An Sương - Bến xe PN Đà Nẵng Cty TNHH MTV DV DL Phát Xuân Tùng 970 12h00   05113724724 Bến xe phía Nam Đà Nẵng - QL 1A - QL22 - Bến xe An Sương và ngược lại.
2 Bến xe An Sương - Bến xe TT Đà Nẵng Cty TNHH TM VT Minh Phương 960 7g30 356.000 0903199332-0902819171  Bến xe An Sương - QL 22 - QL 1 - Đường Trường Chinh - Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng và ngược lại
12 TP.HCM - Cà Mau            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Năm Căn HTX XKLT DL&DV Thống Nhất 400 9h00, 20h00, 21h00 158.000 08.9505171  Bến xe An Sương - QL 22 - QL 1 - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Hùng Vương - Đường Nguyễn Tất Thành - QL 1 - Bến xe Năm Căn và ngược lại.
13 TP.HCM - Lào            
1 Bến xe An Sương - Bến xe Số 7 Phía Bắc Pakse HTX VT HH HK DL 
Hồng Hà
635 4g00  500.000 39601212 - 39607745 Bến xe An Sương (TPHCM) - QL22 - QL1 - QL13 - Cửa khẩu Hoa Lư (Việt Nam) - Cửa khẩu Trapeang Sre (Campuchia) - QL 7 - Cửa khẩu Trapeang Kriel (Campuchia) - Cửa khẩu Nong Nokkhien (Lào) - QL13 - Bến xe số 7 Phía Bắc Pakse (tỉnh ChamPaSak) và ngược lại

 

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: