Hội nghị sơ kết SXKD và xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2019

Sáng ngày 29/7/2019, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty.

30/07/2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 22/04/2019, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường Công Ty.

24/04/2019
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Sáng ngày 07/03/2019, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Công ty) đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2019 tại hội trường Công ty.

08/03/2019
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Sáng ngày 07/03/2019, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty.

08/03/2019
Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

Sáng ngày 07/03/2019, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn tổ chức Lễ công bố quyết định số 1041-QĐ/TV về việc bổ nhiệm ông Trần Hiếu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty. Tham dự buổi Lễ có Đại diện BTV Đảng ủy Tổng Công ty Samco, Ban Tổng Giám đốc và toàn bộ Đảng viên, cán bộ chủ chốt Công ty.

08/03/2019
HỘI NGHỊ SƠ KẾT SXKD VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Chiều ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 tại Hội trường Công ty.

18/07/2018
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 24/04/2018, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường Công Ty.

26/04/2018