ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Sáng ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 qua hình thức trực tuyến tại Hội trường Công ty. Đến tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban lãnh đạo Công ty.

26/04/2024
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Sáng ngày 11/7/2023, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty.

11/07/2023
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng ngày 09/06/2023, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng Bộ Công ty tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty.

09/06/2023
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 31/05/2023, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 qua hình thức trực tuyến tại Hội trường Công ty.

31/05/2023
Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023

Sáng ngày 17/03/2023, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Công ty) đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2023 tại hội trường Công ty.

17/03/2023
Hội nghị Tổng kết Công tác Xây dựng Đảng và Sản xuất kinh doanh năm 2022

Sáng ngày 10/01/2023, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty.

12/01/2023
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ VI 2015 - 2022

Sáng ngày 17/11/2022, Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Công ty) Nhiệm kỳ VI (2015-2022) đã được tổ chức tại hội trường Công ty. Về tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty SAMCO và sự tham dự của 50 đại biểu đại diện cho 88 Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty , gồm có Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng ban – đơn vị trực thuộc.

22/11/2022