Thông tư của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thể thức trình bày văn bản

Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư số 01/TT-BNV ngày 19/01/2011 về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

11/01/2016
Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật giao thông đường bộ năm 2001; - Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

11/01/2016