SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn

 

Tên viết tắt: STP JSC

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Giấy ĐKKD số: 0301114089 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 31/05/2006, số ĐKKD 4103004528, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 28/07/2009.

Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn tiền thân là Bến xe Vận tải Hóc Môn được thành lập theo Quyết định số 235/QĐ-UB ngày 17/11/1988 của UBND Tp. HCM về việc thành lập Bến đậu xe vận tải hàng hóa của nước bạn Campuchia địa chỉ tại xã Tân Thới Nhất, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 03 tháng 10 năm 1997, theo Quyết định của UBND TP. HCM số 5369/QĐ-UB-KT, Bến xe Vận tải Hóc Môn được chuyển từ đơn vị sự nghiệp kinh tế sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thuộc Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bến xe Vận tải Hóc Môn được đổi tên thành Công ty Bến bãi Vận tải Hàng hoá Thành phố theo Quyết định của UBND Tp. HCM số 3661/QĐ-UB-KT ngày 24 tháng 06 năm 1999. Sau đó, tại Quyết định của UBND Tp. HCM số 544/QĐ-UB ngày 05 tháng 02 năm 2002, Công ty Bến bãi Vận tải Hàng hoá Thành phố lại được đổi tên thành Công ty Bến bãi Vận tải Thành phố.

Sau thời gian thực hiện Cổ phần hoá, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn theo Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2005. Hiện nay, Công ty là đơn vị có vốn chi phối của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) với tỷ lệ nắm giữ của SAMCO là 51 %vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh:

1. Quản lý và thực hiện các dịch vụ cung ứng đối với phương tiện vận tải hàng hoá lưu đậu tại Bến xe.

2. Tổ chức vận tải hành khách liên tỉnh qua bến xe và các phương tiện vận tải hành khách lưu đậu tại bến;

3.Tham gia vận tải hành khách liên tỉnh theo hợp đồng kinh doanh.

4.Tổ chức cung ứng dịch vụ về bến bãi trên địa bàn thành phố để phục vụ lưu đậu đối với tất cả các phương tiện vận tải, trung chuyển hàng hoá trong thành phố và vận chuyển hàng hóa đường bộ liên tỉnh bằng hợp đồng kinh tế, kinh doanh kho chứa hàng hoá.

5. Trung chuyển hàng hoá trong thành phố và vận chuyển hàng hoá đường bộ liên tỉnh bằng hợp đồng kinh tế.

6. Kinh doanh kho chứa hàng.

7. Môi giới vận chuyển hàng hoá…

8. Dạy nghề.

Từ ngày Cổ phần đến năm 2010, về sản xuất kinh doanh, công ty đã đạt đựơc thành quả như sau:

1. Doanh thu tăng 2 lần.

2. Lợi nhuận tăng 3 lần.

3. Nộp ngân sách tăng 2.5 lần.

4. Thu nhập bình quân tăng 3 lần.

Hiện nay, Đảng bộ Công ty có 40 Đảng viên, chiếm 36% lao động, Công Đoàn và Đoàn thanh niên Công ty là cấp cơ sở, nhiều năm đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

Để cũng cố và phát triển trong giai đoạn 2010-2015, Công ty sẽ tiến hành một số công tác trọng tâm như sau:

1 Khai thác triệt để cơ sở vật chất hiện có, duy trì và tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng các loại hình dịch vụ để tăng nguồn thu nhất là các dịch vụ môi giới hàng hoá, kho hàng, nhà trọ….

2. Cải tiến thủ tục hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng các chuẩn mực về chất lượng doanh nghiệp như ISO 9001-2008, văn hoá Doanh nghiệp, Bến xe văn hoá…

3. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, tuyển dụng theo đúng tiêu chuẩn của mỗi chức danh, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Tên viết tắt: STP JSC

TIN LIÊN QUAN

Rating: