Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023

Sáng ngày 17/03/2023, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Công ty) đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2023 tại hội trường Công ty.

     Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban TGĐ, lãnh đạo các phòng ban – đơn vị trực thuộc và 50 đại biểu đại diện cho 90 Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty.

     Hội nghị đã bầu ra Chủ tọa đoàn gồm 2 người:

  • Ông Trần Hiếu                          - Tổng giám đốc Công ty; Bí thư Đảng ủy.
  • Bà Lê Thị Thanh Thuận            - Chủ tịch CĐ – Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty.

     Mở đầu, Bà Lê Thị Thanh Thuận – Chủ tịch công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động cấp phòng ban – Đơn vị và các kiến nghị của người lao động. 

     Các phòng ban – đơn vị trực thuộc đã tiến hành Hội nghị Người lao động đúng tiến độ, nghiêm túc, dân chủ. Toàn thể CB.CNV trong Công ty đã tham gia đóng góp 16 ý kiến trên tinh thần xây dựng vào “Thỏa ước lao động tập thể” và đề xuất một số nguyện vọng để nâng cao nhu cầu về vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty. 

     Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022; Báo cáo thu chi quỹ phúc lợi năm 2022 và dự toán thu chi năm 2023; Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2023.

     Ông Trần Hiếu – TGĐ Công ty thay mặt lãnh đạo Công ty giải đáp những ý kiến thắc mắc của người lao động trong Công ty trên tinh thần chia sẻ những khó khăn với người sử dụng lao động và giải quyết các nguyện vọng theo hướng có lợi nhất cho người lao động. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Khai mạc hội nghị

Bà Lê Thị Thanh Thuận - Chủ tịch Công Đoàn Công ty phát động phong trào thi đua năm 2023

Bà Bùi Thanh Tâm - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 và kế hoạch sử dụng năm 2023

Ông Trần Ngọc Hiếu - Ủy viên BCH Công đoàn Công ty báo cáo hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Ông Trần Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty giải đáp kiến nghị của NLĐ và biểu quyết văn kiện từng phần

Ông Trần Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty và Bà Lê Thị Thanh Thuận - Chủ tịch Công đoàn Công ty

ký kết giao ước thi đua năm 2023

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: