Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng đã lên phương án phòng, chống dịch Covid 19 cụ thể như sau:

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: