Tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

TỔ CHỨC TẬP HUẤN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Ngày 12 và 13/7/2016,  Công ty Cổ phần Bến Bãi Vận tải Sài Gòn đã tổ chức lớp tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 cho gần 25 học viên là Ban Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các phòng ban, Bến xe và cán bộ chủ chốt tại Hội trường Công ty.  Mục đích của lớp tập huấn giúp cho các học viên có nhận thức chung về ISO 9001:2015; nắm bắt những thay đổi, cập nhật yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 so với phiên bản 2008 đang áp dụng.

Lớp tập huấn do Thạc sỹ  Lê Phước Nhị Sang, Chuyên gia đánh giá trưởng thuộc Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam phụ trách đã cung cấp bổ sung các kiến thức như: Mục đích và kỳ vọng của một tổ chức khi áp dụng ISO 9001:2015; các khái niệm về chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng; các yêu cầu then chốt của ISO 9001:2015 trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Các học viên được hướng dẫn thảo luận các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, xây dựng các quy trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu chất lượng cho từng năm. Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng đã dành thời gian cả ngày 13/7/2016 để đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2015 cho 13 cán bộ nghiệp vụ Công ty.

Kết thúc lớp tập huấn, mọi người làm bài kiểm tra các kiến thức đã tiếp thu để được Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam cấp giấy chứng nhận chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2015 .

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho Ban lãnh đạo Công ty nắm được những thông tin cần thiết để xây dựng, chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2008 hiện nay, theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tiến tới đánh giá công nhận vào đầu năm 2017./.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

 

 

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: