Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Sáng ngày 07/03/2019, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty.

Toàn cảnh hội nghị

Ông Trần Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đại diện các chi bộ báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Ông Trần Hiếu – Bí thư Đảng ủy; TGĐ Công ty điều hành thảo luận. Qua báo cáo tham luận của các Chi bộ, đoàn thể, dự báo tình hình hoạt động năm 2019 sẽ còn rất nhiều khó khăn đối với đơn vị. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung thực hiện chính sách tiết kiệm, nỗ lực mở thêm tuyến mới, tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khác; tái cơ cấu nhân sự bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo; hoàn thành công tác phát triển đảng viên; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch năm 2019.

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: