HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Sáng ngày 26/01/2018, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Hội đồng quản trị, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty.

Toàn cảnh tại Hội nghị tổng kết.

Ông Trần Hiếu – Phó TGĐ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đại diện các chi bộ báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Ông Tạ Chương Chín – TGĐ Công ty, Bí thư Đảng ủy điều hành thảo luận. Qua báo cáo tham luận của các Chi bộ, đoàn thể, dự báo tình hình hoạt động năm 2018 sẽ còn rất nhiều khó khăn đối với đơn vị. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung thực hiện chính sách tiết kiệm, nỗ lực mở thêm tuyến mới, tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khác; tái cơ cấu nhân sự bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo; hoàn thành công tác phát triển đảng viên; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch năm 2018. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó TGĐ Tổng Công Ty, Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh:

Cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phấn đấu đạt và vượt kế hoạch SXKD năm 2018. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý xe ra vào bến mới theo kế hoạch. Bên cạnh đó chú trọng công tác chỉnh trang nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao tính minh bạch, công khai trong quy trình đấu thầu khai thác dịch vụ; tích cực tìm nguồn vốn thực hiện dự án BX An Sương, BX Long Trường Q9; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác kiểm tra giám sát và phát triển đảng viên.

TIN LIÊN QUAN

Rating: