Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Sáng ngày 15/03/2017, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Hội đồng quản trị, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty. 

Toàn cảnh tại Hội nghị tổng kết.

Ông Trần Hiếu – Phó TGĐ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Tạ Chương Chín – TGĐ Công ty, Bí thư Đảng ủy điều hành thảo luận. Qua báo cáo tham luận của các Chi bộ, đoàn thể, dự báo tình hình hoạt động năm 2017 sẽ còn rất nhiều khó khăn đối với đơn vị. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung thực hiện chính sách tiết kiệm, nỗ lực mở thêm tuyến mới, tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khác; tái cơ cấu nhân sự bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo; hoàn thành công tác phát triển đảng viên; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch năm 2017. 

Đại diện các chi bộ báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó TGĐ Tổng Công Ty, Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh:

Cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phấn đấu đạt và vượt kế hoạch SXKD năm 2017. Bên cạnh đó chú trọng công tác chỉnh trang nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao tính minh bạch, công khai trong quy trình đấu thầu khai thác dịch vụ; tích cực tìm nguồn vốn thực hiện dự án BX An Sương, BX Long Trường Q9; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác kiểm tra giám sát và phát triển đảng viên.

Đồng thời, tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ khen thưởng cho các Đảng viên, tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2016, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể tại Hội nghị :

TIN LIÊN QUAN

Rating: