HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XDĐ VÀ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Sáng ngày 21/7/2016, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn  đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Hội đồng quản trị, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty. 

Toàn cảnh Hội trường Công ty

Bà Lê Thúy Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2016. Qua đánh giá chung, công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt Đảng bộ luôn được duy trì ổn định, gắn kết thiết thực với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn công ty ổn định và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Trần Hiếu – Phó TGĐ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016; phương hướng nhiệm vụ quý 3 và 6 tháng cuối năm 2016.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 đạt 52% vượt so với kế hoạch năm; LNTT đạt 59,4%, nộp ngân sách đạt 50,2%, TNBQ đạt 99,3% KH năm. Ban lãnh đạo công ty cũng đã kịp thời ổn định tư tưởng, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động trong tình hình khó khăn hiện nay.

Ông Tạ Chương Chín – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty điều hành thảo luận. Qua báo cáo tham luận của các Chi bộ, đoàn thể, dự báo tình hình hoạt động quý 3 và 6 tháng cuối năm 2016 sẽ còn rất nhiều khó khăn đối với đơn vị. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung thực hiện chính sách tiết kiệm, nỗ lực mở thêm tuyến mới, tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khác; tái cơ cấu nhân sự bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo; hoàn thành công tác phát triển đảng viên; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch năm 2016. 

Đại diện Chi bộ Bến xe An Sương đóng góp ý kiến tại Hội nghị .

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Nguyễn Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty SAMCO nhấn mạnh:

Cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm là tiếp tục phấn đấu đạt và vượt kế hoạch SXKD năm 2016. Bên cạnh đó chú trọng công tác chỉnh trang nâng cấp cơ sở hạ tầng; xây dựng quy trình tác nghiệp chuẩn – SOP; nâng cao tính minh bạch, công khai trong quy trình đấu thầu khai thác dịch vụ; tích cực tìm nguồn vốn thực hiện dự án BX An Sương, BX Long Trường Q9; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác kiểm tra giám sát và phát triển đảng viên.

Ông Nguyễn Ngọc Linh – CT HĐQT thay mặt HĐQT Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về SXKD trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2016 ./.

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: