Hội nghị sơ kết SXKD và xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 21/7/2017, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn  đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 tại Hội trường Công ty. Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH Một thành viên, Hội đồng quản trị, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của Công ty. 

Khai mạc hội nghị.

Bà Chu Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy Tổng Công Ty đến tham dự Hội Nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công Ty kiêm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty đến tham dự Hội Nghị.

Ông Nguyễn Châu Nghĩa - Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công Ty đến tham dự Hội Nghị.

Bà Lê Thủy Hằng – Phó Bí Thư Đảng Ủy Công Ty báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2017.

Ông Trần Hiếu – Phó TGĐ Công Ty thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Quý III và 6 tháng cuối năm 2017.

Ông Tạ Chương Chín – Bí thư Đảng Ủy, TGĐ Công ty điều hành thảo luận.

Phát biểu chỉ đạo Hội Nghị, Bà Chu Thị Tuyết Hạnh – Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy Tổng Công ty nhấn mạnh:

Cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm là tiếp tục phấn đấu đạt và vượt kế hoạch SXKD năm 2017. Bên cạnh đó chú trọng công tác chỉnh trang nâng cấp cơ sở hạ tầng; nâng cao tính minh bạch, công khai trong quy trình đấu thầu khai thác dịch vụ; tích cực tìm nguồn vốn thực hiện dự án BX An Sương, BX Long Trường Q9; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác kiểm tra giám sát và phát triển đảng viên.

Đồng thời, tại Hội Nghị cũng diễn ra buổi trao giấy khen Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các CBCNV và tập thể Công ty.

TIN LIÊN QUAN

Rating: