Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020

Sáng ngày 25/06/2020, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Công ty) đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2020 tại hội trường Công ty.

     Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, Ban TGĐ, lãnh đạo các phòng ban – đơn vị trực thuộc và 50 đại biểu đại diện cho 105 Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty.

 Hội nghị đã bầu ra Chủ tọa đoàn gồm 3 người:

  • Ông Trần Hiếu                          - Tổng giám đốc Công ty; Bí thư Đảng ủy.
  • Bà Lê Thị Thanh Thuận            - Chủ tịch CĐ – Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty.
  • Bà Nguyễn Linh Tường Lam    - Tổ trưởng Tổ Thu Ngân BX An Sương.

     Mở đầu, ông Phạm Hùng Long – Ủy viên thường vụ BCH công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động cấp phòng ban – Đơn vị và các kiến nghị của người lao động. 

Các phòng ban – đơn vị trực thuộc đã tiến hành Hội nghị Người lao động đúng tiến độ, nghiêm túc, dân chủ. Toàn thể CB.CNV trong Công ty đã tham gia đóng góp 09 ý kiến trên tinh thần xây dựng vào “Thỏa ước lao động tập thể” và đề xuất một số nguyện vọng để nâng cao nhu cầu về vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty. 

 Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019; Báo cáo thu chi quỹ phúc lợi năm 2019 và dự toán thu chi năm 2020; Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 Ông Trần Hiếu – TGĐ Công ty thay mặt lãnh đạo Công ty giải đáp những ý kiến thắc mắc của người lao động trong Công ty trên tinh thần chia sẻ những khó khăn với người sử dụng lao động và giải quyết các nguyện vọng theo hướng có lợi nhất cho người lao động. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Hội nghị đã thông qua danh sách 03 CBCNV thay mặt NLĐ tham gia Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2020 gồm các ông, bà sau :

  1. Ông Lê Ý Tiên.
  2. Bà Phạm Phương Nhã.
  3. Ông Lê Thành Phi.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: