Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Sáng ngày 07/03/2019, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Công ty) đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2019 tại hội trường Công ty.

     Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, Ban TGĐ, lãnh đạo các phòng ban – đơn vị trực thuộc và 57 đại biểu đại diện cho 106 Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty.

 Hội nghị đã bầu ra Chủ tọa đoàn gồm 3 người:

  • Ông Trần Hiếu                          - Tổng giám đốc Công ty; Bí thư Đảng ủy.
  • Bà Bồ Kim Thu Nga                  - Chủ tịch CĐ – Kế toán trưởng.
  • Bà Nguyễn Linh Tường Lam    - Tổ trưởng Tổ Thu Ngân BX An Sương.

     Mở đầu, ông Phạm Hùng Long – Ủy viên thường vụ BCH công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động cấp phòng ban – Đơn vị và các kiến nghị của người lao động. 

Các phòng ban – đơn vị trực thuộc đã tiến hành Hội nghị Người lao động đúng tiến độ, nghiêm túc, dân chủ. Toàn thể CB.CNV trong Công ty đã tham gia đóng góp 06 ý kiến trên tinh thần xây dựng vào “Thỏa ước lao động tập thể” và đề xuất một số nguyện vọng để nâng cao nhu cầu về vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty. 

 Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018; Báo cáo thu chi quỹ phúc lợi năm 2018 và dự toán thu chi năm 2019; Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 Ông Trần Hiếu – TGĐ Công ty thay mặt lãnh đạo Công ty giải đáp những ý kiến thắc mắc của người lao động trong Công ty trên tinh thần chia sẻ những khó khăn với người sử dụng lao động và giải quyết các nguyện vọng theo hướng có lợi nhất cho người lao động. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Hội nghị đã thông qua danh sách 03 CBCNV thay mặt NLĐ tham gia Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2019 gồm các ông, bà sau :

  1. Ông Huỳnh Thanh Nam.
  2. Bà Lê Thị Minh Nguyệt.
  3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Khai mạc Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duy – Phó Phòng KTTC báo cáo thu chi quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2018 và kế hoạch thu chi năm 2019.

Ông Trần Hiếu – Bí thư Đảng ủy; Tổng Giám Đốc Công ty giải đáp ý kiến đóng góp của Người lao động tại Hội nghị.

Bà Bồ Kim Thu Nga – Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng đọc giao ước thi đua năm 2019.

Ông Trần Hiếu – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty; Bà Bồ Kim Thu Nga – Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng cùng ký kết Giao ước thi đua năm 2019.

 

TIN LIÊN QUAN

Rating: