Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017

Sáng ngày 15/03/2017, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn (Công ty) đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2017 tại hội trường Công ty.

     Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty SAMCO, CT. HĐQT, Ban TGĐ, lãnh đạo các phòng ban – đơn vị trực thuộc và 66 đại biểu đại diện cho 110 Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty.

 Hội nghị đã bầu ra Chủ tọa đoàn gồm 3 người:

  • Ông Tạ Chương Chín                - Tổng giám đốc Công ty; Bí thư Đảng ủy.
  • Bà Bồ Kim Thu Nga                  - Chủ tịch CĐ – Kế toán trưởng.
  • Bà Nguyễn Linh Tường Lam      - Tổ trưởng Tổ Thu Ngân BX An Sương.

     Mở đầu, ông Phạm Hùng Long – Ủy viên thường vụ BCH công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động cấp phòng ban – Đơn vị và các kiến nghị của người lao động. 

Các phòng ban – đơn vị trực thuộc đã tiến hành Hội nghị Người lao động đúng tiến độ, nghiêm túc, dân chủ. Toàn thể CB.CNV trong Công ty đã tham gia đóng góp 06 ý kiến trên tinh thần xây dựng vào “Thỏa ước lao động tập thể” và đề xuất một số nguyện vọng để nâng cao nhu cầu về vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty. 

 Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2016; Báo cáo thu chi quỹ phúc lợi năm 2016 và dự toán thu chi năm 2017; Nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 Ông Tạ Chương Chín – TGĐ Công ty, Bí thư Đảng ủy thay mặt lãnh đạo Công ty giải đáp những ý kiến thắc mắc của người lao động trong Công ty trên tinh thần chia sẻ những khó khăn với người sử dụng lao động và giải quyết các nguyện vọng theo hướng có lợi nhất cho người lao động. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Hội nghị đã thông qua danh sách 03 CBCNV thay mặt NLĐ tham gia Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2017 gồm các ông, bà sau :

  1. Ông Trần Ngọc Chung.
  2. Ông Bùi Văn Thạnh.
  3. Bà Yến Thụy Kim Phượng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị :

Khai mạc Hội nghị Người lao động Công ty năm 2017

Bà Nguyễn Thị Ngọc Duy – Phó Phòng KTTC báo cáo thu chi quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2016 và kế hoạch thu chi năm 2017.

Ông Tạ Chương Chín – Tổng Giám Đốc Công ty, Bí thư Đảng ủy giải đáp ý kiến đóng góp của Người lao động tại Hội nghị.

Bà Bồ Kim Thu Nga – Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng đọc giao ước thi đua năm 2017.

Ông Tạ Chương Chín – TGĐ Công ty, Bí thư Đảng ủy ; Bà Bồ Kim Thu Nga – Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng cùng ký kết Giao ước thi đua năm 2017.

Ông Nguyễn Châu Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công Ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Rating: