Đại hội Đoàn viên Đoàn Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 27/04/2022, Đại hội Đoàn viên Đoàn Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn Nhiệm kỳ VIII (2022-2027) đã được tổ chức tại hội trường Công ty.

Về tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Chí Nguyên – Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty SAMCO, đồng chí Nguyễn Hoàng Việt – Ủy viên BTV Đoàn Tổng Công ty SAMCO và sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty, Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty và 29 Đoàn viên Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.

Đại hội đã tổng kết tình hình và kết quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 cũng như xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới 2022-2027. Thời gian qua, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm qua tiếp tục có bước phát triển, có dấu ấn cụ thể trên từng mảng công tác. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên có bước phát triển tích cực với các mô hình, cách làm phù hợp, từng bước có giải pháp tác động, tập hợp thanh niên thông qua mạng internet nhất là trong đợt dịch vừa qua. Thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp qua đó tạo được thêm những điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đoàn tại cơ sở. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền Công ty về các phương thức hoạt động phong trào có sự đổi mới, chú trọng đặc trưng của từng chi đoàn, từng đoàn viên để phát huy tối đa nhiệt huyết, sức trẻ của đoàn viên, góp phần xây dựng Bến xe “Hiện đại – An toàn – Văn minh”.

Tại đại hội, các đại biểu đã lắng nghe và thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 cũng như Đề án cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn 05 người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bến bãi Vận Tải Sài Gòn, nhiệm kỳ VIII (2022-2027).

Mở đầu đại hội, các bạn Đoàn viên đã thể hiện chương trình văn nghệ đặc sắc

Đồng chí Nguyễn Chí Nguyên - Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty SAMCO phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Lê Thúy Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu tại Đại hội

Đại hội biểu quyết các nội dung văn kiện

BCH Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm kỳ

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH, Bí thư Đoàn Công ty

BCH Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại Đại hội

TIN LIÊN QUAN

Rating: